Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Ventosa luxury Tân Thành Quận 5 tháng 9 năm 2019

Date: - View: 1502 - By:

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Ventosa luxury Tân Thành Quận 5 tháng 9 năm 2019.

Hình ảnh tiến độ xây dựng dự án căn hộ ventosa Luxury được đội ngũ kinh doanh dự án ghi nhận lại hôm nay lúc 13h Ngày 14/09/2019.

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Ventosa luxury Tân Thành Quận 5 tháng 9 năm 2019

 

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Ventosa luxury Tân Thành Quận 5 tháng 9 năm 2019
Caption
Caption
Caption

Caption
Caption

 

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Ventosa luxury Tân Thành Quận 5

tiến độ xây dựng căn hộ ventosa Quận 5