Tiến độ thi công viva riverside tháng 7 năm 2017

Date: - View: 774 - By:

Tiến độ thi công tháng 7 năm 2017

Tiến độ thi công Dự án viva riverside đã được đẩy nhanh quá trình xây dựng lên Tầng 4 và 5. Dưới đây là hình ảnh tiến độ thi công dự án tháng 7/2017. 

tien-do-thi-cong-can-ho-viva-riverside-thang-7
H.1: Hoàn thiện tầng 4 -5 dự án viva riverside 

 

tien-do-thi-cong-can-ho-viva-riverside-thang-7
H.2: Hoàn thiện tầng 4 -5

H.2: Hoàn thiện tầng 4 -5 dự án căn hộ viva riverside 

tien-do-thi-cong-can-ho-viva-riverside-thang-7
H.3: Hoàn thiện tầng 4 -5 dự án

H.3: Hoàn thiện tầng 4 -5 dự án  căn hộ viva riverside 

tien-do-thi-cong-can-ho-viva-riverside-thang-7
H.4: Hoàn thiện tầng 4 -5 dự án 

H.4: Hoàn thiện tầng 4 -5 dự án viva riverside 

H.5: Hoàn thiện tầng 4 -5 dự án viva riverside 

Tiến độ thi công căn hộ ViVa riverside