Tiến độ thi công Tầng 10 của dự án Viva riverside tháng 9 năm 2017

Date: - View: 814 - By:

Tiến độ thi công Tầng 10 của dự án 8/2017

Tiến độ thi công Dự án viva riverside đã được đẩy nhanh quá trình xây dựng lên Tầng 10. Dưới đây là hình ảnh tiến độ thi công dự án tháng 8/2017. 

H.1: Hoàn thiện tầng 10 dự án viva riverside

H.2: Hoàn thiện tầng 10 dự án viva riverside

H.3: Hoàn thiện tầng 10 dự án viva riverside

H.4: Hoàn thiện tầng 10 dự án viva riverside

H.5: Hoàn thiện tầng 10 dự án viva riverside

H.6: Hoàn thiện tầng 10 dự án viva riverside

H.5: Hoàn thiện tầng 10 dự án viva riverside

H.6: Hoàn thiện tầng 10 dự án viva riverside

viva riverside

căn hộ viva riverside

tiến độ thi công dự án căn hộ viva riverside