Tiến độ thi công dự án Viva riverside tháng 8 năm 2017

Date: - View: 833 - By:

Tiến độ thi công tháng 8 năm 2017

Tiến độ thi công Dự án viva riverside đã được đẩy nhanh quá trình xây dựng lên Tầng 5 và 6. Dưới đây là hình ảnh tiến độ thi công dự án tháng 8/2017. 

tien-do-xay-dung-viva-riverside
Caption

H.1: Hoàn thiện tầng 5 -6 dự án viva riverside

tien-do-xay-dung-viva-riverside
Caption

H.2: Hoàn thiện tầng 5 -6 dự án viva riverside

tien-do-xay-dung-viva-riverside
Caption

H.3: Hoàn thiện tầng 5 -6 dự án viva riverside

tien-do-xay-dung-viva-riverside
Caption

H.4: Hoàn thiện tầng 5 -6 dự án viva riverside

tien-do-xay-dung-viva-riverside
Caption

H.5: Hoàn thiện tầng 5 -6 dự án viva riverside

tien-do-xay-dung-viva-riverside
Caption

H.6: Hoàn thiện tầng 5 -6 dự án viva riverside

Tiến độ thi công căn hộ ViVa riverside